irem contact wine

Sanat eserlerinin toplumun ve yerkürenin ötesini sezdirmesi gerektiğine inanıyorum. Eserlerimde sonsuz düzende gelişen tezhip sanatından ilham alarak, mikrodan makroya uzanan kainat algısını resmediyorum. Birleşen imgelerin, izleyiciye göre farklılık gösteren yanılsamalarla dolu dünyasında, sezgisel algı; sembolik okumaları da beraberinde getiriyor.

'İstanbuldum' : (Yerküre - İnsan / Şehir)
'Daha Fazla Uzaya İhtiyacım Var' : (Yerküre / Uzay)
'Düş Manzaraları' : (Yerküre / Doğa)
'Portreler' ve 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' : (İnsan - Toplum - Türkiye)
'Dün Konuştuğumuz Gibi' ve 'Köklerin Yansıması' : (İnsan - Toplum - Türkiye'de Sanat)
'Salt Saykedeliremya' : (İnsan - Bilinçaltı - Süperego)

-----------------------------------------------------------------------

I believe that works of art should sense beyond the society and the earth. I paint about perception of universe inspired by islamic art tazhib in its infinite construction which extends from micro to macro. Merged imageries creates a world of delusion which is different for each intuitive perceiver with their symbolic readings.

'i-Istanbul' : (Earth - Human / City)
'I Need More Space' : (Earth / Space)
'Dreamscapes' : (Earth / Nature)
'Portraits' and 'Everyone is Talking About This Exhibition' : (Human - Society - Turkey)
'As We Talked Yesterday' and 'Roots' Reflection' : (Human - Society - Art in Turkey)
'Pure Psychedeliremia' : (Human - Subconsciousness - Superego)