irem contact wine

Sanat eserlerinin toplumun ve yerkürenin ötesini sezdirmesi gerektiğine inanıyorum. Eserlerimde felsefi ve ruhani açılımlarıyla sonsuz düzende tezhip sanatından ilhamla, mikrodan makroya uzanan kainat algısını resmediyorum. Birleşen imgeler, sembolik anlamlarla dolu sezgisel bir dünya yaratıyor.

'İstanbul Kanatlarımda' : (Yerküre - Kainat - Astral Kainat / Düalizm, Kozmos, Sonsuzluk, Yansıma, An, Frekans)
'İstanbuldum' : (Yerküre - İnsan / Şehir)
'Daha Fazla Uzaya İhtiyacım Var' : (Yerküre / Uzay)
'Düş Manzaraları' : (Yerküre / Doğa)
'Portreler' ve 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' : (İnsan - Toplum - Türkiye)
'Dün Konuştuğumuz Gibi' ve 'Köklerin Yansıması' : (İnsan - Toplum - Türkiye'de Sanat)
'Salt Saykedeliremya' : (İnsan - Bilinçaltı - Süperego)

-----------------------------------------------------------------------

I believe that works of art should sense beyond the society and the earth. I paint about perception of universe that extends from micro to macro, inspired by the tazhib art in its infinite construction with its philosophical and spiritual allusions. Merged imageries creates an intuitive world of symbolic meanings.

'Istanbul On My Wings' : (Earth - Universe - Astral Universe / Dualism, Cosmos, Eternity, Reflection, Moment, Frequency)
'i-Istanbul' : (Earth - Human / City)
'I Need More Space' : (Earth / Space)
'Dreamscapes' : (Earth / Nature)
'Portraits' and 'Everyone is Talking About This Exhibition' : (Human - Society - Turkey)
'As We Talked Yesterday' and 'Roots' Reflection' : (Human - Society - Art in Turkey)
'Pure Psychedeliremia' : (Human - Subconsciousness - Superego)