irem contact wine

Sanat eserlerinin toplumun ve yerkürenin ötesini sezdirmesi gerektiğine inanıyorum. Eserlerimde felsefi ve ruhani açılımlarıyla sonsuz düzende tezhip sanatından ilhamla, mikrodan makroya uzanan kainat algısını resmediyorum. Birleşen imgeler, sembolik anlamlarla dolu sezgisel bir dünya yaratıyor. Bilincin kademeli olarak genişlemesini aşağıdaki gibi resmediyorum:

'Gerçek Aşkın Kainatı' : (Oluş - Olma Hali / İlahi Aşkın İfadesi)
'İstanbul Kanatlarımda' : (İnsan - Yerküre - Kainat - Astral Kainat / Düalizm, Kozmos, Sonsuzluk, Yansıma, Frekans, An)
'İstanbuldum' : (İnsan - Yerküre / Şehir)
'Daha Fazla Uzaya İhtiyacım Var' : (İnsan - Yerküre / Uzay)
'Düş Manzaraları' : (İnsan - Yerküre / Doğa)
'Portreler' ve 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' : (İnsan - Toplum / Türkiye)
'Dün Konuştuğumuz Gibi' ve 'Köklerin Yansıması' : (İnsan - Toplum / Türkiye'de Sanat)
'Salt Saykedeliremya' : (İnsan - Bilinçaltı - Süperego)

-----------------------------------------------------------------------

I believe that works of art should figure beyond the society and the earth. I paint about perception of universe that extends from micro to macro, inspired by the tazhib art in its infinite construction with its philosophical and spiritual references. Merged imageries creates an intuitive world of symbolic meanings. I paint the gradual expansion of consciousness as below:

'Universe of True Love' : (Becoming - State of Being / Expression Of The Divine Love)
'Istanbul On My Wings'
: (Human - Earth - Universe - Astral Universe / Dualism, Cosmos, Eternity, Reflection, Moment, Frequency)
'i-Istanbul' : (Human - Earth / City)
'I Need More Space' : (Human - Earth / Space)
'Dreamscapes' : (Human - Earth / Nature)
'Portraits' and 'Everyone is Talking About This Exhibition' : (Human - Society / Turkey)
'As We Talked Yesterday' and 'Roots' Reflection' : (Human - Society / Art in Turkey)
'Pure Psychedeliremia' : (Human - Subconsciousness - Superego)