irem contact wine

Sanat eserinin toplumun ve yerkürenin ötesini sezdirmesi gerektiğine inanıyorum. Sanat bu şekilde yapıcı olabilir. Mikrodan makroya uzanan kainat algısını resmettiğim eserlerimde, sonsuz düzende gelişen tezhip sanatından ilham alarak yarattığım motifler, pop renkler ve ögeler ile birleşerek izleyiciye göre farklılık gösteren yanılsamalar ile dolu bir dünya yaratır. İzleyicinin algısının sezgiselliği sembolik okumalar barındıran resimlerimde önem kazanır.

Yaptığım ilk resim ile son resim arasında her zaman süren ilişkinin bilincinde olarak çalışıyorum. Metafiziksel olarak bütünsel zamanda tüm eserlerimin üretilmiş olması, lineer zamana yayılan fiziki üretim sürecini sabır ve sebata dönüştürüyor.

'İstanbuldum' : (Yerküre - İnsan / Şehir)
'Daha Fazla Uzaya İhtiyacım Var' : (Yerküre / Uzay)
'Düş Manzaraları' : (Yerküre / Doğa)
'Portreler' ve 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' : (İnsan - Toplum - Türkiye)
'Dün Konuştuğumuz Gibi' ve 'Köklerin Yansıması' : (İnsan - Toplum - Türkiye'de Sanat)
'Salt Saykedeliremya' : (İnsan - Bilinçaltı - Süperego)

-----------------------------------------------------------------------

I believe that an artwork should remind beyond this society and earth. This is the way, art can be constructive. I paint about perception of universe from micro to macro which is inspired from classical tazhib (the art of illumination). By merging with pop colors and motifs, it creates a world of delusion which is different for each perceiver. The viewer's intuitive perception becomes important in my artworks that have symbolic readings.

I am working with an awareness of the relation between my first and last painting. Metaphysically, the fact that all artworks have been created in holistic time, makes the process of physical creation, a duration of steadfastness.

'i-Istanbul' : (Earth - Human / City)
'I Need More Space' : (Earth / Space)
'Dreamscapes' : (Earth / Nature)
'Portraits' and 'Everyone is Talking About This Exhibition' : (Human - Society - Turkey)
'As We Talked Yesterday' and 'Roots' Reflection' : (Human - Society - Art in Turkey)
'Pure Psychedeliremia' : (Human - Subconsciousness - Superego)