irem contact wine

Sanat eserlerinin toplumun ve yerkürenin ötesini sezdirmesi gerektiğine inanıyorum. Eserlerimde felsefi ve ruhani açılımlarıyla sonsuz düzende tezhip sanatından ilhamla, mikrodan makroya uzanan kainat algısını resmediyorum. Birleşen imgelerin, izleyiciye göre farklılık gösteren yanılsamalarla dolu dünyasında, sezgisel algı; sembolik okumaları da beraberinde getiriyor.

'İstanbul Kanatlarımda' : (Yerküre - Kainat - Astral Kainat / Düalizm, Kozmos, Sonsuzluk, Yansıma, An, Frekans)
'İstanbuldum' : (Yerküre - İnsan / Şehir)
'Daha Fazla Uzaya İhtiyacım Var' : (Yerküre / Uzay)
'Düş Manzaraları' : (Yerküre / Doğa)
'Portreler' ve 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' : (İnsan - Toplum - Türkiye)
'Dün Konuştuğumuz Gibi' ve 'Köklerin Yansıması' : (İnsan - Toplum - Türkiye'de Sanat)
'Salt Saykedeliremya' : (İnsan - Bilinçaltı - Süperego)

-----------------------------------------------------------------------

I believe that works of art should sense beyond the society and the earth. I paint about perception of universe that extends from micro to macro, inspired by the tazhib art in its infinite construction with its philosophical and spiritual allusions. Merged imageries creates a world of delusion which is different for each intuitive perceiver with their symbolic readings.

'Istanbul On My Wings' : (Earth - Universe - Astral Universe / Dualism, Cosmos, Eternity, Reflection, Moment, Frequency)
'i-Istanbul' : (Earth - Human / City)
'I Need More Space' : (Earth / Space)
'Dreamscapes' : (Earth / Nature)
'Portraits' and 'Everyone is Talking About This Exhibition' : (Human - Society - Turkey)
'As We Talked Yesterday' and 'Roots' Reflection' : (Human - Society - Art in Turkey)
'Pure Psychedeliremia' : (Human - Subconsciousness - Superego)